Kategorije
nowostki

Dźiwaj so!

https://dziwajso.com/

Kategorije
nowostki

Debjenje jutrownych jejkow

https://www.youtube.com/watch?v=mylv7oCEpL0&fbclid=IwAR1B3VTpL97CEUayM46k35P7_MvJ9mHYZd5SYEpQwMngyUU_fbkWm5D3KIU
https://www.youtube.com/watch?v=G38PAJXvns4&fbclid=IwAR2CMgClE2qhz4oCcwebpqgFzNkFfmQGhRIBbffhhclFX-6ZgrHJE_6Q-Do
https://www.youtube.com/watch?v=1QfgHh_HbaE
Kategorije
nowostki

Nadawki hač do jutrownych prózdnin su nětkole přistupne.

Na domjacej stronje našeje šule klikće na „Nadawki“ a potom na wotpowědny lětnik. https://cms.sachsen.schule/sgscrostwitz/start/

Wobkedźbujće prošu tež informacije jednotliwych rjadowniskich wučerkow.

Kategorije
nowostki

Nowe nadawki so přihotuja

Pjatk prošu nic po nowe nadawki do šule přijěć. Nowe nadawki so Wam pak z mejlku připósćelu abo Wy namakaće je na sćěhowacych stronach:

Bitte am Freitag nicht zum Abholen der neuen Aufgaben in die Schule kommen. Die Aufgaben bekommen Sie entweder per E-Mail zugestellt oder Sie finden die Aufgaben auch unter dem unten stehenden Link:

https://cms.sachsen.schule/sgscrostwitz/nadawki-aufgaben/

Kategorije
nowostki

Dalše „online“ poskitki

Wšelake nakładnistwa, poskićowarjo wuknjenskich programow a institucije poskićuja tuchwilnje darmotny přistup k wšelakim wuknjenskim wobłukam. Mjez nimi znate nakładnistwa šulskich knihow a dźěłowych zešiwkow, kotrež poćahuja swoje online poskitki tež na sakske wučbne plany we nimale wšitkich předmjetach. Tu mały wuběr (so přeco zaso aktualizuje):

https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1174

https://www.oriolus.de/corona.php (Přistupne daty dóstanjeće po potrjebje z mejlku wot šule.)

Kategorije
nowostki

Tež serbšćina móže so online zwučować

https://krokpokroku.sorbischlernen.de/
Kategorije
nowostki

Pokiw – Hinweis

Tu někotre poskitki w interneće za online zwučowanje:

Einige Empfehlungen zu Online-Übungen im Internet:

https://www.schlaukopf.de/grundschule/
https://anton.app/de/
https://www.kleineschule.com.de/onlineschule.html
https://www.grundschulstoff.de/online-test/kinder.html
http://www.pahaa.de/
Kategorije
nowostki

Srjedu 18.03.2020.

Wšitke nadawkowe pakćiki su so wotewzali.

Kategorije
nowostki

Wot srjedy je šula za šulerjow zawrjena.

Srjedu je šula za wotewzaće nadawkow za staršich přistupna.

Prošu wobkedźbujće tež wozjewjenja na sćěhowacych internetowych stronach: www.bildung.sachsen.de

Kategorije
nowostki

póndźela 16.03.2020

Dobre ranje! W šuli dohladujemy 18 dźěći.

Srjedu, w běhu dnja, móža so w šuli nadawki za přichodny čas wotewzać. W rjadownjach su za kóždeho šulerja přihotowane nadawkowe pakćiki. Spjelnjene domjace nadawki so njech prošu pjatk 27.03. zaso w šuli na wotpowědnym městnje wotpołoža.

Für die Zeit der Schließung der Schule, haben wir für die Schüler eine Übersicht mit Aufgaben vorbereitet, die die Schüler in dieser Zeit bearbeiten sollten. Am Mittwoch den18.03. können die Aufgaben abgeholt und am Freitag den 27.03. die erledigten Arbeiten wieder abgegeben werden.